Politică de confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului albastrusiorigini.ro
Ultima actualizare în 15 Octombrie 2021
Acest site colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Proprietar și operator de date
ALBASTRU SI ORIGINI („albastrusiorigini.ro”, „proprietarul”)
Berislavesti, str Principala 122
jud. Valcea
Romania
E-mail de contact proprietar: acasa@albastrusiorigini.ro

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care acest site le colectează, de la sine sau prin terțe părți, există: Cookie-uri; date de utilizare; prenume; nume de familie; adresa de e-mail; adresa site-ului.

Detaliile complete privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin textele explicațiilor specifice afișate înainte de colectarea datelor.

Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau, în cazul datelor de utilizare, pot fi colectate automat atunci când se utilizează acest site web.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate datele solicitate de acest site web sunt obligatorii, iar nefurnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor acestui site. În cazurile în care acest site prevede în mod specific că anumite date nu sunt obligatorii, utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării serviciului.

Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale care sunt obligatorii sunt invitați să contacteze proprietarul.

Orice utilizare a cookie-urilor – sau a altor instrumente de urmărire – de către acest site web sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de acest site servește scopului de a furniza serviciul solicitat de utilizator, În plus față de orice alte scopuri descrise în prezentul document și în politica privind modulele cookie, dacă sunt disponibile.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui site și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza datele proprietarului.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare
Proprietarul ia măsurile de securitate corespunzătoare pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Prelucrarea datelor se efectuează cu ajutorul calculatoarelor și/sau al instrumentelor IT activate, urmând procedurile și modurile organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în operarea acestui site (administrare, vânzări, marketing, juridic, administrarea sistemului) sau părți externe (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terți, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) Numit, dacă este necesar, ca procesatori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată de la proprietar în orice moment.

Temeiul juridic al prelucrării
Proprietarul poate prelucra date cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:
Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: Conform unor legislații, proprietarului i se poate permite să prelucreze date cu caracter personal până când utilizatorul se opune unei astfel de prelucrări („renunțare”), fără a fi nevoit să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare alte temeiuri juridice următoare. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică atunci când:
-Prelucrarea datelor cu caracter personal face obiectul legislației europene privind protecția datelor;
– Furnizarea de date este necesară pentru executarea unui acord cu utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
– Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care îi revine proprietarului;
– Prelucrarea este legată de o sarcină care este îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit proprietarul;
– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar sau de un terț.

În orice caz, proprietarul va ajuta cu plăcere la clarificarea temeiului juridic specific care se aplică prelucrării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru încheierea unui contract.

Locul
Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale proprietarului și în orice alte locuri în care sunt situate părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională reglementată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU; Și despre măsurile de securitate luate de proprietar pentru a proteja datele lor.

Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante ale acestui document sau pot consulta proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție
Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât sunt solicitate în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:
Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între proprietar și utilizator se păstrează până la executarea integrală a contractului respectiv.
Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale proprietarului se păstrează atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând proprietarul.

Proprietarul poate fi autorizat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp ori de câte ori utilizatorul și-a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atât timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp, ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la comanda unei autorități.

Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

Scopurile prelucrării
Datele referitoare la utilizator sunt colectate pentru a permite proprietarului să își furnizeze serviciul, să își respecte obligațiile legale, să răspundă la cererile de aplicare a legii, să își protejeze drepturile și interesele (sau cele ale utilizatorilor sau ale terților), să detecteze orice activitate rău intenționată sau frauduloasă, Precum și următoarele: Analiză și cum se contactează utilizatorul.

Pentru informații specifice despre datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop, utilizatorul poate consulta secțiunea “informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal”.
Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Analiză
Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul utilizatorului.
Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google LLC („Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui site web, pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale și pentru a le partaja cu alte servicii Google. Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate.
Date personale prelucrate: Cookie-uri; date de utilizare.
Locul de prelucrare: Statele Unite ale Americii

Formular de contact (acest site)
Prin completarea formularului de contact cu datele lor, utilizatorul autorizează acest site să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde la cererile de informații, cotații sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.
Date personale prelucrate: Adresa de email; prenume; nume; numar de telefon; companie; adresa.

Drepturile utilizatorilor
Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor prelucrate de proprietar.
În special, utilizatorii au dreptul de a face următoarele:
Retrage consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Obiectează la prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazul în care prelucrarea se efectuează pe un alt temei juridic decât consimțământul. Detalii suplimentare sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.

Accesa datele lor. Utilizatorii au dreptul de a afla dacă datele sunt prelucrate de către proprietar, de a obține informații cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și de a obține o copie a datelor în curs de prelucrare.
Verificați și căutați rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice acuratețea datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
Să restricționeze prelucrarea datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, proprietarul nu va prelucra datele lor în alt scop decât stocarea acestora.

Să aibă datele lor personale șterse sau eliminate în alt mod. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea datelor lor de la proprietar.
Să primească datele lor și să le transfere unui alt operator. Utilizatorii au dreptul de a-și primi datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de calculator și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, de a le transmite unui alt operator fără nicio piedică. Această dispoziție este aplicabilă cu condiția ca datele să fie prelucrate prin mijloace automate și ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul utilizatorului, pe un contract din care utilizatorul face parte sau pe obligațiile precontractuale ale acestuia.
Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a introduce o cerere în fața autorității lor competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a obiecta la procesare
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în interes public, în exercitarea unei autorități oficiale cu care este învestit proprietarul sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, Utilizatorii pot obiecta la o astfel de prelucrare prin furnizarea unui motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe că, cu toate acestea, în cazul în care datele lor cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, pot obiecta la această prelucrare în orice moment, fără a furniza nicio justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, utilizatorii pot consulta secțiunile relevante ale acestui document.

Cum să-și exercite aceste drepturi
Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorului pot fi direcționate către proprietar prin datele de contact furnizate în acest document. Aceste cereri pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.
Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune în justiție
Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui site web sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că proprietarul poate fi obligat să dezvăluie date personale la cererea autorităților publice.
Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului
În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest site poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnale de sistem și întreținere
În scopuri de operare și întreținere, acest site web și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest site web (jurnalele de sistem) utilizează alte date personale (cum ar fi adresa IP) în acest scop.
Informații care nu sunt incluse în această politică
Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la proprietar. Consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate solicitările de „a nu urmări”
Acest site web nu acceptă solicitările „nu urmări”.
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizează onorează solicitările „nu urmări”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Proprietarul își rezervă dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui site și / sau – în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și juridic – trimiterea unui anunț către utilizatori prin orice contact Informații disponibile pentru proprietar. Este recomandat să verificați această pagină de multe ori, referindu-se la data ultimei modificări listate în partea de jos.
În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului utilizatorului, proprietarul va colecta un nou consimțământ de la utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date personale (sau date)
Orice informații care permit identificarea sau identificarea unei persoane fizice, în mod direct, indirect sau în legătură cu alte informații – inclusiv un număr de identificare personal.

Date de utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestui site (sau al unor servicii terțe utilizate pe acest site), care pot include: Adresele IP sau numele de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează acest site, adresele uri (identificator uniform de resurse), ora solicitării, metoda utilizată pentru a transmite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric indicând starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de utilizator, diferitele detalii privind timpul per vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din cadrul site-ului) și detaliile privind calea urmată în cadrul site-ului web cu referire specială la secvența de pagini vizitate, Și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator
Persoana care utilizează acest site web care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.
Persoana vizată
Persoana fizică la care se referă datele cu caracter personal.
Procesator de date (sau supervizor de date)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, conform descrierii din prezenta politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)
Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui site web. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este proprietarul acestui site.
Acest site web
Mijloacele prin care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorului.
Service
Serviciul furnizat de acest site, așa cum este descris în termeni relativi (dacă este disponibil) și pe acest site / site.

Uniunea Europeană (sau UE)
Cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate trimiterile făcute în prezentul document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și la Spațiul Economic European.
Module cookie
Seturi mici de date stocate în dispozitivul utilizatorului.

Informații juridice
Această declarație de confidențialitate a fost elaborată pe baza dispozițiilor mai multor legislații, inclusiv a articolului 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).
Această politică de confidențialitate se referă numai la acest site web, dacă nu este specificat altfel în acest document.